2.9.2011

Pracovní postup tmelení

Před nanesením tmelu se musí stykové plochy spár očistit od nečistot, či prachu, aby bylo dosaženo nejlepší adheze tmelu k podkladu.

Vložení nebo přilepení pružného miralonového provazce, který spáru utěsní, sníží nám spotřebu tmelu a zároveň funguje jako pružná podložka pod tmel. Optimální hloubka spáry je cca jedna třetina její šířky. Tímto způsobem se zajistí volný pohyb tmelu uprostřed spáry a tmel tak může plnit svoji správnou funkci.

K výplním se používají provazce z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou buněk v různých průměrech.
Tmel se nanáší pomocí ruční nebo akupistole z kartuší nebo hadic (salámů). Po nanesení se do spáry zatlačí a vyhladí pomocí nerezových špachtliček.

Povrch tmelu zasychá po několika hodinách a zcela optimálních vlastností dosáhne dle podmínek asi za měsíc.